Erkend dealer

Kunststof kozijn keurmerken: KOMO en VKG

We zien regelmatig een vergelijking tussen KOMO-certificering en het VKG Keurmerk voorbij komen. Deze vergelijking lijkt simpel te maken, maar niets is minder waar. In deze blog lichten we beide certificeringen toe en de verschillen uit.

Wat betekent een KOMO certificering?
KOMO is een certificeringssysteem voor de bouw. Zo is er een KOMO-certificering voor beton en steen, maar ook voor de productie van buizen en zelfs trappen kennen een KOMO-certificering. Door al deze verschillende certificaten is het niet altijd duidelijk waar de certificering op afgegeven is. Wanneer we naar de kunststof kozijnenindustrie kijken, zijn er grofweg drie certificeringen in gebruik voor KOMO; KOMO-certificering voor kunststof profielen, KOMO-certificering voor de productie van kozijnen en een KOMO-procescertificaat voor de montage van kunststof kozijnen.

En wat houdt een VKG Keurmerk certificering in?
Het VKG Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor kunststof kozijnen waarmee kopers en eindgebruikers zeker zijn van kwaliteit door de hele keten: van toeleverancier tot het product inclusief de montage. En het biedt garantie en financiële zekerheid. Het VKG Keurmerk laat hiervoor het gehele proces van productie van kunststof kozijnen tot en met montage onafhankelijk controleren. Concreet betekent dit controle op de productie van de kunststofprofielen, de productie van de kozijnen, ramen en het hang- en sluitwerk. Tot slot controleren onafhankelijke keurmeesters van SKG-IKOB steekproefsgewijs op de montage van de VKG Keurmerk kozijnen. En het VKG Keurmerk gaat verder. Zo zorgt een klachtenprocedure voor een eerlijke afhandeling van mogelijke problemen indien de leverancier zijn garanties niet nakomt. De VKG Kwaliteitseisen & Adviezen vormen de basis van de integrale kwaliteit van het keurmerk.

De conclusie: KOMO is onderdeel van het VKG Keurmerk
We weten nu wat KOMO-certificering en het VKG Keurmerk inhouden. Wat zijn nu de verschillen? Het verschil zit hem in de hoeveelheid te toetsen aspecten. Bij het integrale VKG Keurmerk komen alle aspecten van toeleverancier tot aan montage aan bod. Bij KOMO-certificering wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de productie maar hoeft de montage daar niet in meegenomen te worden. Het kan dus zijn dat een KOMO-gecertificeerd kozijn niet volgens de regels wordt gemonteerd. Bij Het VKG Keurmerk wordt de hele keten gecontroleerd. Dit zegt dus meer over de eindkwaliteit. KOMO-certificering is een onderdeel van de VKG Keurmerk ketenkwaliteit; zo hebben alle VKG fabrikanten een KOMO-certificering op hun productie. We kunnen dus zeggen dat KOMO deel uitmaakt van het VKG Keurmerk en het VKG Keurmerk verder gaat dan een KOMO-certificering.

VKG Keurmerk logo zonder payoff

Alle aspecten komen aan bod in 1 keurmerk: productie, proces, montage en service. Inclusief garantie en financiële zekerheid waarborgfonds.

Erkend ALKU dealer

Kom eens langs